Derneğimizin üyeleri tarafından yapılan ödemeler aşağıda açıklanmıştır.

GİRİŞ ÖDENTİSİ: Derneğimize ilk kez üye olanlar tarafından bir kereye özgü ödenen Giriş Ödentisi (Aidatı) adlı gelir kaynağıdır ve son Genel Kurul Kararıyla 10 TL olarak belirlenmiştir.

YILLIK ÖDENTİ: Dernek üyeleri tarafından ödenen Yıllık Ödenti (Aidat) adlı gelir kaynağıdır ve son Genel Kurul Kararıyla Aylık 2 TL, Yıllık 24 TL olarak belirlenmiştir.

Üyeler tarafından tüzüğümüz gereği yapılan bu ödemeler sonunda makbuz kesilir.

Derneğimizin tüzüğünde belirtilen amaçlarına ulaşabilmesi için yukarıda sıralanan ödentilerin zamanında yapılması gerekeceği açıktır. Ödentilerle ilgili olarak Tüzüğümüzün ilgili maddesindeki hükümler aşağıya çıkarılmıştır.

7. Madde a) ... Ödenti yılsonuna dek ödenmez ise üyelik, şube yönetim kurulu kararı ile bildirimsiz olarak düşürülür. 

Ödeme kolaylığı bakımından çalıştığınız herhangi bir bankaya aylık veya yıllık olarak Otomatik Ödeme Talimatı verebilirsiniz. Vereceğiniz bu talimat için derneğimiz ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Türkiye İş Bankası Eskişehir Odunpazarı Şubesi

Şube Kodu: 4401 

Hesap No: 0515972

IBAN No: TR 49 0006 4000 0014 4010 5159 72

Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız