ERMENİ SORUNU EMPERYALİST DEVLETLERİN BİR OYUNUDUR! konulu basın açıklamamız

 

“ERMENİ SORUNU EMPERYALİST DEVLETLERİN BİR OYUNUDUR!”

 Ermeni Sorunu, 19. yüzyılın başından itibaren “Doğu Sorunu” olarak adlandırılan, emperyalist güçlerin Türk topraklarını parçalama ve paylaşma projesinin bir parçasıdır. Bu sorunun temelleri 19. Yüzyılın sonlarında atılmış ve uluslararası bir sorun haline getirilmiştir. 1878 Berlin Antlaşması sonrasında İngiltere ve Rusya’nın kendi emperyalist amaçları doğrultusunda Ermenileri kışkırtmasıyla başlamış, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri de bu sorunun ortaya çıkması ve gelişmesinde rol oynamıştır.

Ermeni ayaklanmalarının temel nedeni, Batılı devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayarak, Doğu Anadolu’da kendi çıkarları doğrultusunda bir Ermeni devleti kurmak istemesidir. Bu süreçte, Batılı devletler, Ermeni Kilisesi ve Ermeni Komiteleri işbirliği yaparak yıllarca Anadolu’yu kana bulamışlardır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Ermeni terör ve isyan faaliyetleri hız kazanmış, Kurtuluş Savaşı sırasında ise işgal güçleri ile işbirliği yapan Ermeni Çeteciler, Anadolu’da binlerce Türk insanını acımasızca katletmişlerdir.

Bütün bu olaylar üzerine iç güvenliği sağlamak ve cephe gerisini güven altına almak için Tehcir Kanunu olarak anılan “Sevk ve İskân Kanunu” çıkarılmıştır. Kanun metninde herhangi bir etnik grup veya zümre adı zikredilmemiştir. Kanun çıkarıldıktan sonra, silahlı güçlere karşı gelenlerin ülke içinde tehcirleri gerçekleştirilmiştir. Tehcirle ilgili tüm yasal tedbirler alınırken, uygulamada hatası bulunanlar daha sonra cezalandırılmıştır. Tehcir sırasında hayatını kaybeden Ermenilere ilişkin, bugüne kadar çok abartılı rakamlar ortaya atılmıştır. Bu sayının iddia edilen rakamların çok daha altında olduğu daha sonraki yıllarda kanıtlanmıştır.

Lozan Barış Antlaşmasıyla tüm hayalleri yıkılan, ancak; köklü bir suikast ve terör geleneği olan Ermeniler, Ermeni Meselesini günümüze kadar sürdürmüşlerdir. 1924 – 1927 yıllarında Atatürk’e karşı bir dizi suikast hazırlamışlar, ancak emellerine ulaşamamışlardır. Ermeni Terör Çeteleri, 1973 tarihinden sonra 42 Türk Diplomat ve Yurt Dışı Görevlisini haince öldürmüşler, Türk ve yabancı birçok kişiyi de yaralamışlardır. Daha sonra, terörün yerine Ermeni tasarıları gündeme getirilmiştir. Ermeni Meselesinin günümüze kadar sürdürülmesindeki amaç; Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkûm ettirmek ve Doğu Anadolu topraklarını ele geçirmektir.

Büyük Atatürk 1 Mart 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisini açış konuşmasında; “Ermeni Meselesi, Ermeni Milletinin gerçek çıkarlarından ziyade, Dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen bir meseledir” demiştir.  

Emperyalistler ve işbirlikçileri Ermeniler, Türkiye üzerindeki emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır.

 

                                                                                                           Dr. Azmi KERMAN

ADD Eskişehir Şube Başkanı

Olağan Genel Kurul ve Görev Paylaşımı

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesinin Olağan Genel Kurulu 5 Nisan 2015 Pazar günü Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönem için; Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları ile Büyük Kongre Delegeliği için çok sayıda Atatürkçü aday olmuştur. Yapılan seçim sonuçlarına göre, asil olarak kurullar ve delegeler  aşağıdaki gibi oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU

Azmi KERMAN

Oya ERKAN

Cihan TAŞAR

Önder ÖZTÜRK

Muammer KUTLUSAN

İsmail BAYRAKTAR

Fatma ADER

 

DENETİM KURULU

Cafer ARIKAN

Sedat SÜMBÜL

T. Utku KURTYILMAZ

 

DİSİPLİN KURULU

Şerife ÇELİKER

A. Arif AYTEKİN

Mehmet YEŞİLAYDIN

 

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

A. Arif AYTEKİN

Feyyaz UYSAL

Cihan TAŞAR

Can HACIOĞLU

Fatma ADER

 

Tüzüğümüz gereği 7 Nisan 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmişir.

 

YÖNETİM KURULU

Başkan: Azmi KERMAN

İkinci Başkan: Cihan TAŞAR

Sayman: Oya ERKAN

Yazman: İsmail BAYRAKTAR

Üye (Bilişim ve İnternet Yayıncılığı Sorumlusu): Muammer KUTLUSAN

Üye: Önder ÖZTÜRK

Üye: Fatma ADER

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Atatürkçü Düşünce Derneği

Eskişehir Şubesi

 

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 5 Nisan 2015 Pazar günü saat 12:30’da
Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde yapılacaktır.

3. Mart Devrim Yasalarının 91. yıldönümü paneli

 

Saat 12:30'da Vilayet Meydanında Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreninde buluşuyoruz.

Panel 3 Mart 2014 Salı günü saat 18:00'da Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde (Subay Orduevi Arkası) düzenlenecektir.

KONUŞMACILAR:

Uluç GÜRKAN     -     Mustafa GAZALCI     -     Gülsün KAYA

                                                                                                            Eski Milletvekili             Eski Milletvekili           Eski Milletvekili 

Uğur Mumcu'yu Anma Töreni

 

Aramızdan ayrılışının 22. yılında Devrim Şehitlerimizden Uğur MUMCU'yu anıyoruz... 

VURULDUK EY HALKIM UNUTMA BİZİ

24 Ocak 2015 Cumartesi günü, saat 12:30'da, Vilayet Meydanında, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile anma töreni yapılacaktır. Ve devamında aynı gün, aşağıda sunulan geleneksel ödül programı gerçekleştirilecektir.

ÇGD DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2015 UĞUR MUMCU ÖDÜLLERİ

24 OCAKCUMARTESİ 2015 UĞUR MUMCU ANMA VE ÖDÜL TÖRENİ

ADD, BÜYÜKŞEHİR VE TEPEBAŞI BELEDİYELERİNİN KATKILARI İLE

Yer: RIXOS OTEL

Saat 19.00: ÖDÜL TÖRENİ

Saat 20.00: GÜVENÇ DAĞÜSTÜN KONSERİ

ÖDÜLLER:

Siyasetçi Ödülü

Özgür Özel (Manisa Milletvekili)

Medya Ödülü

Fatih Portakal (FoxTv)

Saygı Öztürk (Sözcü Gazetesi)

Melis Alphan (Hürriyet Gazetesi)

Utku Çakırözer (Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Sivil Toplum Örgütü Ödülü

Tansel Çölaşan (Atatürkçü Düşünce Derneği)

Aysel Çelikel (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)

Aydınlanma Savaşçısı Ödülü

Doğan Kuban (Araştırmacı)

Kamil Masaracı (Karikatür Sanatçısı)

Hukuk Savaşçısı Ödülü

ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASININ AVUKATLARI

 1. Ayhan ERDOĞAN
 2. Pınar ÇELİK
 3. Mehmet Ümit ERDEM
 4. Vakur KULAT
 5. Özlem Şen ABAY
 6. Doğukan TONGUÇ CANKURT
 7. Heval Yıldız KARASU
 8. Esra BAŞBAKKAL KARA
 9. Özgür ÖZLEM ENGEL
 10. Aykut TAYYAR ALTINOK
 11. Önder ÖZTÜRK
 12. Selin DAĞLAR

Spor Ödülü

Efsane ESES (50. Yıl)

Sanat Ödülü

Levent Üzümcü (Oyuncu)

Elçin Tezcan (Lüküs Hayat – Tiyatrocu)

Aytuğ Ülgen (Senfoni Orkestrası Şefi)

Özlem Akdoğan (Gölge Ustası – Tiyatrocu)

Mücadele Ödülü

Tezcan Karakuş Candan (Ankara Mimarlar Odası Başkanı)

Emek Ödülü

İCF Çalışanları 

Çevre Ödülü

Yırcalı Zeytin Üreticileri adına yırca muhtarı: Mustafa AKIN

Bilim Ödülü

Prof.Dr. Nuran AY

Prof.Dr. Hikmet Başmak

İnternet Sitemiz ve Sosyal Paylaşım Ağlarımız açılmıştır.

İNTERNET SİTEMİZ ve SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARIMIZ AÇILMIŞTIR.

Derneğimizin aşağıda adresleri sunulan İnternet Sitesi ve Sosyal Paylaşım Ağları açılmıştır.

http://www.add-eskisehir.org

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000476551277

https://twitter.com/ADDEskisehir

Sitenin, arkadaşlarımız tarafından özenli ve ayrıntılı bir biçimde tasarlanmasına çaba harcanmıştır. Sitemiz üzerinden çevrimiçi (online) olarak Üyelik Başvurusu, Aidat Ödentisi ve Burs Başvurusu yapılabilmektedir. İlimiz basın yayın organlarında kullanılacağı göz önüne alınarak, şube logomuz yeniden tasarlanmış, dernek içi kullanılan formlar güncellenip yeniden tasarımları yapılmıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez sitesinin yanında Şubemiz sitesinin de yararlı olmasını diliyoruz. Sitemizde Büyük Atatürk ve Derneğimiz tanıtılmakta, üyelerimiz ve halkımız tarafından haber, duyuru, etkinlik ve kol çalışmaları rahatlıkla izlenebilmektedir. Öneri ve desteğiniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, yaşadığımız dönemin tüm olumsuz koşullarına karşın, hiç yılmadan ve ödün vermeden Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bölünmesini Ulus Devletimizin yok edilmesini isteyenler her zaman karşılarında bizi bulacaktır. Her zaman için laik, demokratik Cumhuriyetimizin ve Büyük Atatürk’ün yapıtlarına sahip çıkacağız.

   Azmi KERMAN

Atatürkçü Düşünce Derneği

    Eskişehir Şube Başkanı

Laik Eğitim İçin Yürüyoruz Duyurusu

18 Aralık 2014

Cumhuriyetimize sahip çıkıyor ve Laik Bir Eğitim için yürüyoruz. Yarın (19 Aralık Cuma günü) saat 16:00'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde buluşup, saatli parka kadar yürüyerek Basın Açıklamamızı yapıyoruz. Katılımızı bekleriz.

ADD Eskişehir Şube Başkanlığı

Rennan PEKÜNLÜ Basın Açıklaması Duyurusu

28 Kasım 2014

29 Kasım 2014 Cumartesi günü, saat 12:00'da, Adalar Migros önünde, Prof. Dr. Rennan PEKÜNLÜ hocamızın hapse atılmasını kınamak için basın açıklaması yapılacaktır. Katılımınızı dileriz.

ADD Eskişehir Şube Başkanlığı

Ahmet Abakay Söyleşi Duyurusu

21 Kasım 2014

22 Kasım Cumartesi günü (yarın), saat 15:00'da, Özdilek Kültür Merkezinde (Eski MİT Binası), Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet ABAKAY, "Medya ve Devlet İlişkileri" konferansı verecek ve devamında kitabını imzalayacaktır. Katılımınızı bekleriz.

Ataya Saygı Nöbetine Davet

7 Kasım 2014

76. ölüm yıldönümünde, Atatürk anıtlarına, heykellerine, büstlerine ve dolayısı ile Kuvay-ı Milliye Ruhu'na, Devrim ve İlkelerimize yapılan dolaylı, dolaysız, hain ve korkakça saldırıları protesto etmek için; Vilayet Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılacak olan resmi törene katılımınızı diliyor ve törenden sonra gün bitimine kadar yapacağımız ATA'YA SAYGI nöbetine ESKİŞEHİR'in Aydınlık Yüzlü halkını, emek ve gençlik örgütlerini Bayraklarımızla ve Atatürk resimleri ile birlikte davet ediyoruz.

ADD Eskişehir Şube Başkanlığı

10 Kasım 2014 Pazartesi, 09:05 - 23:59 Eskişehir Vilayet Meydanı

Cumhuriyet Yürüyüşü Basın Açıklamasına Davet

24 Ekim 2014

25 Ekim 2014 Cumartesi günü, Adalar Migros önünde, saat 13:00'da Cumhuriyet Yürüyüşü etkinliği ile ilgili geniş katılımlı basın açıklaması yapılacaktır. Katılımınızı dileriz.

ADD Eskişehir Şube Başkanlığı

Kurban Bayramı Kutlaması - 2014

4 Ekim 2014

Çağdaş ve Aydınlık bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı

MEB Kıllık Kıyafet Yönetmeliği Değişikliği

27 Eylül 2014

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı Duyurusu:

Siyasi iktidar tarafından Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılarak türbanın ilkokula kadar inmesi konusunda basın açıklaması yapmak için bugün 27/09/2014 Cumartesi günü 14:00'da Atatürk Caddesi Adalar girişinde buluşuyoruz.

Kurban ve Burs Yardımı - 2014

26 Eylül 2014

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı
Kurban Bayramı ve Öğrenci Bursları için yardım yapacaklara duyurulur.

Burs yardımında bulunmak için buraya tıklayınız.

Burs Duyurusu - 2014

4 Eylül 2014

Burs almak isteyenlerin, bu iletiyle birlikte yayınlanan Burs Başvuru Formlarını doldurup, 1 adet fotoğraf yapıştıkdıkları bu formla birlikte ve 18 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'da derneğimizde yapılacak olan Burs Mülâkatına katılmaları gerekmektedir.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı

Hoşnudiye Mah. Tunç Sok. Gözde Apt.
No: 26/1 26130Tepebaşı/Eskişehir
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 222 30 44 77
Belgeç: 0 222 231 32 72

Burs Başvuru Formunu indirmek için buraya tıklayınız.

Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşüne Çağrı - 2013

22 Ekim 2013

29 Ekim 2013 Salı günü saat 15:00'da Adalar Atatürk Caddesi Girişinde Bayraklarınızla Bekliyoruz.

"ATAMIZIN İZİNDE CUMHURİYETİMİZ İÇİN YÜRÜYORUZ"

 

Lozan Barış Antlaşmasının 90. Yılını Kutluyoruz

20 Temmuz 2013

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi olarak düzenlediğimiz etkinliğimize sizleride bekliyoruz.

Konuşmacılar:

Dr. Onur ÖYMEN

Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV

Tarih: 24.07.2013

Çarşamba Saat: 18:00

Yer: Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız