KUBİLAY'IN KATLEDİLİŞİNİN 86. YILI NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI:

 

“BİR KUBİLAY ÖLÜR, BİN KUBİLAY DOĞAR”

 23 Aralık Cumhuriyet tarihimizin en acılı günlerinden biridir. 23 Aralık 1930 tarihinde, Asteğmen Mustafa Fehmi KUBİLAY, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kâfirlik olarak gören zihniyet tarafından acımasızca ve haince katledilmiştir.

Kutsal dinimizi bir sömürü aracı olarak kullananların, Atatürk Devrimlerini ve Aydınlanmasını içlerine sindiremedikleri, her defasında şeriat özlemlerini dile getirdikleri bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 Derviş Mehmet isimli gözü dönmüş yobaz ve yandaşlarının “şeriat isteriz” diyerek din adına Asteğmen Öğretmen Kubilay’ın başını keserek öldürmeleri, bağnazların vahşetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

 Cumhuriyetimize karşı yapılan bu irtica kalkışmasını ve günümüzdeki uzantılarını iyi değerlendirmek gerekmektedir. Buna benzer olaylar, Çorum, Kahramanmaraş ve Sivas’ta da yaşanmıştır. Laik demokratik Cumhuriyetimizi hedef alan bu saldırılar incelenecek olursa, tertipçilerin her zaman için sömürücü odaklarla işbirliği yaptığı açık bir biçimde görülecektir. Bu çevreler, Türk Halkının Cumhuriyetle elde ettiği kazanımları hiçbir zaman içlerine sindirememişlerdir.

Günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti yerine Ilımlı İslâm modeli seçilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bugün tarikat ve cemaatler, varlıklarını her alanda en güçlü bir biçimde sürdürmektedirler. Sömürgeci ve işbirlikçilerin hedefi Kemalizm’i yok ederek uluslaşan Türkiye’yi bir ümmet toplumu haline getirmektir.

 Bu ülkenin yurtsever insanları ortaçağ karanlığında yaşamayı hiçbir koşulda kabul etmeyecektir. Bunun için her bedeli ödemeye hazırdır. Bunun en büyük kanıtı ise 86 yıl önce yaşamını yitiren Kubilay ve devrim şehitlerimizdir. Hiçbir koşul aydınlanma savaşına yüreklerini koymuş insanları yolundan çeviremeyecektir. Hasan Fehmi KUBİLAY, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevket’i bir kez daha rahmetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 22 Aralık

Dr. Azmi  KERMAN

Atatürkçü Düşünce Derneği

Eskişehir Şube Başkanı

 

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız