ADD, ESKİŞEHİR HALKINI ATA’YA SAYGI NÖBETİNE ÇAĞIRIYOR!

            Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Atamız bedensel olarak aramızdan ayrılmış olsa da; düşünceleri, devrimleri ve ilkeleriyle her zaman yaşamıştır ve yaşamaya devam edecektir.

            Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkemizi işgal eden emperyalist ülkelere karşı Atatürk önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı yapılmış ve sömürücü güçlere diz çöktürülmüştür. Daha sonra savaştan çıkmış ve her şeyini yatırmış bir Ulus, Ata’sının önderliğinde bağımsız, çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Yanmış ve yıkılmış bir ülkeden, devrimler sayesinde yeni bir ülke yaratmayı başarmıştır. Saltanat ve Hilafet yıkılarak; Aydınlanma Devrimi ile çağdaş, laik, halk egemenliğine dayalı parlamenter sistem oluşturulmuştur.

            Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet ve Laik Rejim karşıtları Atatürk İlke ve Devrimlerini, Cumhuriyetin kazanımlarını yok etmek için saldırmaktadırlar. Atatürk’ü karalamaya ve yıpratmaya çalışmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyetinin Ulus Devlet ve Üniter Devlet anlayışı yok edilmeye çalışılmakta, Ulusal Bütünlük ve Bağımsızlığımız tehdit altındadır.

            Tüm bunlara karşın; Atatürk İlke ve Devrimlerine, Cumhuriyetin Kazanımlarına yürekten bağlı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Ata’sının emanetine sahip çıkmakta, devrim karşıtı güçler ne kadar güçlü olursa olsun, kararlılıkla Atatürk’ün emanetini savunmaktadır.

            Türkiye’yi ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenler, başarılı olamayacaktır! Türk Halkı Ata’sının açtığı yolda yürümeyi sürdürecektir! Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkacaktır!

            10 Kasım Perşembe günü, ADD öncülüğünde Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar ve Siyasi Partilerle, Atamızın aramızdan ayrılışının 78. yılında, Vilayet Meydanında yapılacak olan resmi törene katılıp, sonrasında gün boyu “ATA’YA SAYGI” nöbeti tutacağız. Tüm halkımızı Ata’sına ve Bayrağına sahip çıkmak için ellerinde bayraklarla ve Atatürk resimleri ile Vilayet Meydanındaki Atatürk Anıtına bekliyoruz. Cumhuriyet kenti Eskişehir halkının, Ata’sına sahip çıkacağını biliyoruz.

                                                                                                                                                        Cihan TAŞAR

                                                                                                                                          ADD Eskişehir Şubesi

                                                                                                                                               Başkan Yardımcısı

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız